Bảo mật thông tin

Các thông tin về khách hàng như: email, số điện thoại, họ tên luôn được Huy Hoàng bảo mật cao nhất.

Chúng tôi chỉ sử dụng với những khách hàng trong phạm vi sau:

– Gửi các thông tin về khuyến mãi, tri ân tới khách hàng.

– Tư vấn về hàng hóa, báo giá cho khách nào đang cần mua hàng.

– Dữ liệu của khách hàng sẽ chỉ được lưu khi có sự chấp thuận và được hủy bỏ khi có yêu cầu.

– Cam kết không sử dụng hay chuyển giao cung cấp cho một bên thứ 3 nào khác.

– Khách hàng có quyền khiếu nại nếu phát hiện Huy Hoàng để lộ thông tin cho 1 bên thứ 3.

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc